Les tarimes sintètiques per a ús exterior és un producte que ha evolucionat molt durant els últims 10 anys. Actualment és el que  més s’utilitza a causa del seu confort i tipus d’acabat.

De les tarimes sintètiques, per al seu ús en l’exterior, existeixen dos tipus diferenciats. D’una banda trobem les que són completament sintètiques, confeccionades a base de resines i polímers i, alhora, aquestes poden estar compostes de plàstic reciclat. D’altra banda existeixen les tarimes fetes a partir d’un nucli de fibres de fusta.

Aquestes tarimes tenen molts beneficis, destaquem els quatre que considerem com a beneficis principals:

  • La seva durabilitat: El material amb el que estan compostes no s’estella, ni s’esquerda, ni es deforma; així tenim la garantia que la nostra tarima tindrà el mateix aspecte durant almenys 10 anys.
  • No pateixen malalties ja que no són atacades per termites ni es podreixen.
  • Són antilliscants i es netegen fàcilment, ja que només requereixen d’una neteja a pressió per lluir com el primer dia.
  • No requereixen de cap tipus de manteniment.

El disseny es pot adaptar a les preferències del client, destacant sobretot el gran ventall de colors que es pot aplicar; obtenir-se tonalitats des de molt càlides i clares a fredes i més fosques. Les tonalitats més utilitzades són les que imiten a fustes amb tonalitats grises.

Com en qualsevol projecte d’exterior, es recomana posar-se en contacte amb un professional per ajudar-los i aconsellar-los quin tipus de tarima sintètica s’ajusta més a les seves necessitats.