Avui us compartim una reforma de jardí al Maresme feta per Ésverd. A la reforma l’aspecte més important era la substitució de gespa. A continuació us indiquem pas a pas com ho vam dur a terme.

Jardí abans de la substitució de gespa:

substitució gespa al Maresme

A l’hora d’implantar gespa nova a un jardí, el primer que hem de fer és un anàlisi previ. Així sabrem perquè la gespa actual s’ha fet malbé. Normalment, sol ser un conjunt de diferents deficiències.

Principals motius pels quals cal fer una substitució de gespa:

  • Un mal manteniment del jardí: Hem de tenir en compte que el manteniment de la gespa és una tasca que requereix molta cura. S’ha de fer abonaments, controls de fongs i males herbes, ressembres, escarificats, aportacions de enceballs, etc. A més a més cal tenir ben esmolada la fulla del tallagespa per tal de fer un tall net, i així doncs no trencar la gespa de forma abrupta. Cada cop que es talli la gespa, s’ha de fer un control del sistema de reg. Ja que ens servirà per detectar si hi ha algun desperfecte, si algun difusor s’ha mogut o ha quedat tapat per alguna planta.

 

  • Mal disseny del sistema de reg: Encara que ens esforcem amb el manteniment del jardí, si el sistema de reg està mal dissenyat, els nostres esforços seran en va. El reg ha de ser eficient per no consumir més aigua de l’estrictament necessària. La zona a regar a d’estar ben solapada per els difusors, per tal de que no quedi cap zona sense regar, etc.. Per tant, hem de tenir molta cura en el disseny del sistema de reg per tal de fer una bona distribució dels difusors per tot el jardí de manera eficient.

Passos de la reforma de jardí al Maresme:

En el cas concret que ens ocupa, els passos que vàrem seguir son els següents:

1. Eliminar la gespa actual i el sistema de reg existent.

extracció gespa al Maresme

2. Una vegada dissenyat el nou sistema de reg automàtic, s’obren les rasses per poder passar els tubs i col·locar els nous difusors. Amb un esprai marquem les zones per on passaran els tubs per tal de tenir referencies visuals. En el nostre cas en concret, vam fer ús de maquinaria per tal de fer les rasses.

jardí Maresme colocació sistema reg

3. Un cop col·locat el nou sistema de reg, es tapen els tubs i s’aporta terra nova (terra abonada amb sauló o bé enceball). S’ha tenir en compte que la gespa requereix de un bon drenatge. Per tant s’haurà de fer una aportació de sauló.

reforma de jardí allisar terra

4. Arribats a aquest punt, es procedeix a allisar i compactar la terra. I posteriorment a la col·locació de les tapes de gespa nova.

colocació gespa al maresme

Al acabar el que obtindrem és un jardí amb un aspecte magnífic, amb un disseny del sistema de reg optimitzat.

sistema de reg al Maresmeinstalació reg al Maresmereforma de jardí a Maresme gespareforma de jardins al Maresme