Política de privadesa

1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

El responsable de les dades i titular de la pàgina web https://www.jardineriabarcelona.net/ és ÉSVERD JARDINERIA I PAISATGISME, S.L. (en endavant ÉSVERD), amb domicili professional situat a la Via Augusta 29, 6a planta. 08006 Barcelona, ​​amb NIF: B67463756.

Telèfon: 935 95 25 75.

E-mail: esverd@jardineriabarcelona.net.

2. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

En ÉSVERD tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens demanes gestionar el servei sol·licitat, així com realitzar les tasques administratives corresponents i complir amb les obligacions legals pertinents.

Quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcions es conservaran mentre es mantingui la relació professional o mercantil i no ens demanis la seva supressió. En tot cas, s’han de conservar durant un termini de 5 anys a partir de l’últim contacte.

3. Quina és la legitimització per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades és la de donar resposta a la teva petició d’informació, de compra dels productes sol·licitats, o la d’execució dels serveis contractats.

4. A què destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les teves dades s’incorporaran a la base de dades pertanyent a ÉSVERD, però, per a la realització dels nostres diversos serveis, pot ser necessari compartir les teves dades amb proveïdors o professionals col·laboradors, els quals, en qualsevol cas, estan sotmesos a la corresponent obligació de confidencialitat i deure de secret professional.

5. Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ÉSVERD estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. ÉSVERD deixarà de tractar les dades, llevat que sigui necessari per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Per a més informació i per exercitar els seus drets, si us plau, aneu a l’apartat Exerceix els teus drets d’aquesta mateixa web.

6. Legislació

Aquesta política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems pel Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea i la resta de normativa relacionada.

7. Actualització

Aquesta política de privacitat s’ha revisat per última vegada el juny de 2018.