Descripció del projecte

La base d’aquest projecte i la distribució ja estaba executada. S’ens va encarregar re-decorar la terrassa, replantejar l’il·luminació exterior, aportar vegetació i construïr elements que proporcionessin ombra.

Pel que fa a la necessitat d’ombra, vàrem dissenyar i fabricar una pèrgola de ferro amb una línea fina i poc agressiva. Vam cobrir la pèrgola amb vimet per tal d’aconseguir l’ombra desitjada.

A l’hora d’aportar vegetació, vam projectar testos grans i originals de textures modernes i fines. Els vam combinar amb plantes aromàtiques, enfiladisses i un arbre fruiter que aportés protagonisme i volum a la terrassa.

Què et sembla aquest projecte de restyling de terrassa al Poble Nou? Desitja obtenir un disseny integral de terrassa? Contacti amb Ésverd!