Descripció del projecte

Els objectius en aquest projecte de disseny integral de terrassa a àtic eren:

  • Dissimular i integrar unes claraboies existents.
  • Disposar d’un ampli espai exterior, per a un gran nombre de persones, amb zones diferenciades.

Per aconseguir aquests objectius es van realitzar els següents treballs:

  • Es van cobrir les claraboies convertint-les en bancs de fusta i magatzematge inclòs.
  • Es van crear zones diferenciades d’oci, chill-out i menjador. La zona destinada al menjador es va delimitar amb una tarima de fusta, la resta de la terrassa té una superfície amb gespa artificial.
  • Per a la vegetació es van escollir una selecció de testos combinant resines i ceràmiques jugant amb les textures i el color.

Desitja obtenir un disseny integral de terrassa per al seu àtic? Contacti amb Ésverd!