La il·luminació d’espais exteriors es un element decoratiu important que aporta visió als nostres espais exteriors. No només la gaudim a l’estiu sinó que també ens aporta seguretat durant l’hivern.

Hi ha dos tipus d’il·luminació destinada als jardins i terrasses:

 • La Il·luminació Funcional aporta seguretat i confiança. Normalment s’aplica a camins exteriors per millorar la visibilitat durant la nit.
 • La Il·luminació Ambiental acompanya a l’activitat nocturna exterior, genera calidesa augmentant la qualitat i el confort.

Diferències principals amb la il·luminació d’interior

Les principals diferències entre la il·luminació d’interior i la il·luminació d’exterior son:

 • La superfície a il·luminar
 • Els materials dels diferents tipus d’il·luminació, a l’exterior es fan servir materials més resistents als canvis climàtics.
 • La instal·lació.
 • El nivell energètic.

Cal tindre en consideració que, normalment, els equips d’il·luminació exterior moderns estan pensats per mantindre la contaminació lumínica a nivells baixos.

Il·luminació LED, la millor opció pels jardins i terrasses d’Ésverd

En els nostres projectes recomanem als clients d’instal·lació de llums LED, uns dels seus principals avantatges són que tenen una vida útil molt més llarga i consumeixen menys energia que un altre tipus de llums.

Principals avantatges d’instal·lar LEDS als espais exteriors:

 • Tenen una llarga vida útil: Les bombetes LEDs poden durar 100.000 hores, uns 50 anys, davant de les 8.000 hores de les halògenes.
 • Són molt resistents ja que absorbeixen les possibles vibracions a les quals se les pugui sotmetre.
 • No contenen cap element tòxic i aconsegueixen el 100% del seu rendiment des del mateix moment en què els encenem.
 • Tenen una reducció d’emissió de calor molt elevada. Les bombetes LED transformen fins al 98% de la seva energia en llum i només un 2% en calor; a més a més, al no generar calor tenen una nul·la càrrega inductiva a la xarxa.
 • Produeixen un gran estalvi energètic degut al seu baix consum.
 • Per últim, aquest tipus d’il·luminació permeten regular la intensitat de la llum, gràcies als seus sistemes DMX, lo que permeten crear diferents ambients segons l’ús que se li estigui donant en cada moment al espai il·luminat del jardí o de la terrassa.