L’Ajuntament de Barcelona subvenciona fins a 120.000 € la instal·lació de cobertes verdes. El Pla del verd i de la biodiversitat és una de les polítiques impulsades des de l’Ajuntament de Barcelona per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i perquè la natura tingui el seu lloc a la ciutat.

Beneficis d’instal·lar cobertes verdes:

Beneficis ambientals

 • Reducció de l’efecte illa de calor a la ciutat, per l’augment de la presència de vegetació.
 • Augment de l’aïllament tèrmic de l’edifici i, per tant, reducció de la demanda energètica per calefacció i aire condicionat
 • Retenció d’aigua, estalviant l’arribada d’una part de l’aigua al clavegueram, mitjançant la instal·lació d’un aljub.
 • A més, el fet d’intensificar l’ús de la coberta, sigui en forma de coberta verda o amb altres solucions si van acompanyades d’una bona rehabilitació, pot contribuir a fer la coberta o terrat més durador i també a reduir el soroll i la contaminació atmosfèrica per la presència de vegetació.

Beneficis socials

 • Dinamització de les relacions veïnals.
 • Integració social i per al gaudi dels veïns.
 • En el cas de nens i de gent gran millora de la salut i de la qualitat de vida ja que també es poden realitzar diferents activitats.

Beneficis econòmics

 • Principalment els beneficis econòmics es deriven de l’estalvi energètic per les actuacions encaminades a reduir la demanda energètica i de la possible instal·lació de tecnologies captadores i productores d’energia.
 • Revalorització pel fet de disposar d’un terrat comunitari per a usos lúdics i esportius.

Incentius i subvencions de L’Ajuntament

L’Ajuntament de Barcelona proporciona ajuts i subvencions per a la rehabilitació i la renaturalització de la coberta:

 • Ajuts a la rehabilitació i millora en l’estalvi energètic
 • Ajuts a la renaturalització

Les sol·licituds de subvencions s’hauran de presentar a les Oficines d’Habitatge de Barcelona. Accés a tota la informació