L’ajuntament de Barcelona aposta per la jardineria ecològica. Una nova formula en la gestió dels jardins i parcs municipals amb l’objectiu d’eradicar els productes tòxics i contaminants en el cuidat i manteniment dels seus jardins. Per això es prioritza la pràctica i els productes ecològics per generar menys riscos per la salut humana i pel medi ambient.

L’eradicació gradual del glifosat comportarà un canvi en el paisatge, ja que el verd urbà tindrà una tonalitat més groguenca a causa del augment de la presencia de males herbes en els espais públics. Aquestes males herbes es controlaran amb la utilització d’escorça de pi en els jardins públics.

La Unió Europea i els estats que la conformen han legislat la racionalització de l’ús de tractaments fitosanitaris – tractaments per prevenir i curar les malalties de les plantes-, per poder reduir els efectes perjudicials en la salut i el medi ambient. Per això, l’Ajuntament de Barcelona aposta fermament per aquesta alternativa biològica.