Avís legal 2018-04-03T17:21:58+00:00

Avís legal

Nota legal Ésverd

La informació que es publica en aquesta web té caràcter merament informatiu. L’accés a www.jardineriabarcelona.net de qualsevol usuari d’Internet es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de l’usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals continguts en el present document. Tota persona que accedeixi o utilitzi aquesta web tindrà la consideració d’usuari, la qual cosa implica l’acceptació de forma expressa, plena i sense reserves de les presents condicions generals i de qualsevol altra condició particular si escau.

www.jardineriabarcelona.net és una web d’accés lliure i gratuït pels usuaris d’Internet, i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre algun.

L’usuari s’obliga a utilitzar la web o els serveis que es prestin a través d’ella amb finalitats o efectes lícits comprometent-se a no danyar, inutilitzar o deteriorar la web o els seus serveis, ni impedir un normal gaudi del web per altres usuaris.

L’usuari garanteix que les activitats que desenvolupi en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i imatge de Ésverd, per a altres usuaris de la web o tercers.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la web www.jardineriabarcelona.net, ja siguin textos, imatges, sons, fitxers, animacions o qualsevol altre element del seu disseny o estructura són propietat exclusiva de Ésverd. Qualsevol acte de distribució o comunicació pública, reproducció o emmagatzematge total o parcial, ha de realitzar-se amb el previ consentiment dels responsables de l’empresa.

Els usuaris hauran d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els continguts emprant per a això, mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte a les pàgines web on es trobin els mateixos.

En cap cas, l’accés a aquest lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

La reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l’ordinador de l’usuari o als servidors Proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular, queden prohibits.

L’usuari s’obliga a fer servir els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de Ésverd, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin incloure’s en els continguts. Així mateix l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

Política de protecció de dades

L’accés a alguns dels serveis que Ésverd ofereix a través d’aquesta pàgina web, implica l’emplenament de formularis de sol·licitud i el subministrament per part dels usuaris d’algunes dades de caràcter personal.

Ésverd garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris de la web, i així, de conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, l’usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en Ésverd, i al tractament automatitzat dels mateixos, per a les finalitats d’enviament de comunicacions i accions recollides com a finalitats de Ésverd.

Els usuaris podran exercir els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació dirigint-se a:

Ésverd

  • C/ Riera de Sant Miquel, 15
  • C.P.:  08006 Barcelona
  • Email: esverd@esverd.com
  • Telèfon: 635 842 487

Qualsevol cessió a tercers de les dades personals dels usuaris d’aquest portal, serà comunicada degudament als afectats especificant la identitat dels cessionaris i la finalitat amb que es van a tractar les dades que se cedeixen.

Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del lloc web i dels seus serveis

El contingut de la web www.jardineriabarcelona.net és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius de serveis i activitats exercides.

Ésverd, es reserva la facultat d’afectar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web o en la configuració i presentació d’aquesta.

Ésverd, no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al lloc web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà tots els esforços per, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Enllaços

En el cas que la present pàgina web pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per EsVerd aquesta organització manifesta que no exerceix control algun sobre aquests llocs ni és responsable del contingut dels mateixos. Els links que aquesta web pogués contenir s’oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

En tot cas, Ésverd s’exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per dites terceres enfront de qualssevol reclamacions de qualsevol naturalesa i demandes que poguessin interposar-se en relació amb els mateixos i es reserva sobre els enllaços, el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.