Característiques d’un jardí mediterrani

Les característiques d'un jardí mediterrani van molt més enllà d'una selecció d'espècies vegetals locals (arbres, flors o hortalisses), atès que entren en joc altres elements com els materials, el clima o fins i tot la fauna que habita en ell. El jardí mediterrani s'ha mantingut des de l'antiga Mesopotàmia, passant per l'imperi romà i els [...]